График

за провеждане на всички възстановителни серии по програмата "Нов Старт".
Януари 2024
 • 14.01 - 24.01
 • 28.01 - 07.02
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Февруари 2024
 • 28.01 – 07.02, 12.02 – 22.02
 • 25.02 – 06.03
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Март 2024
 • 25.02 – 06.03, 10.03 – 20.03
 • 24.03 – 03.04
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Април 2024
 • 07.04 - 17.04
 • 21.04 – 01.05
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Май 2024
 • 05.05 – 15.05
 • 19.05 – 29.05
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Юни 2024
 • 02.06 - 12.06
 • 16.06 - 26.06
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Юли 2024
 • 30.06 - 10.07
 • 14.07 - 24.07, 28.07 - 07.08
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Август 2024
 • 28.07 - 07.08, 11.08 - 21.08
 • 25.08 - 04.09
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Септември 2024
 • 08.09 - 18.09
 • 22.09 - 02.10
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Октомври 2024
 • 06.10 - 16.10
 • 20.10 - 30.10
За 5 / 7 /10 дневен пакет
Ноември 2024
 • 03.11 - 13.11
 • 17.11 - 27.11
За 5 / 7 / 10 дневен пакет
Декември 2024
 • 01.12 - 11.12
 • -
За 5 / 7 / 10 дневен пакет